Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 11 Aug.: doktor Åmark, konsul Wigert, hrr Andersson, Eckerstein, Malmquist, Carlström, Cramér, Lundin, Jonson Bauermeister, Löfström, Ehinger, Lagerholm, Stengård, Björkander; fruarna Claudelin, Lundahl; fröken Jeppsen samt 8 däckspassagerare.

Med Tjelvar 12 Aug.: dr Bokström, löjtn. Landberg, hrr Oppegaard, Friis, Pettersson, Dessler, Vallin, Ridderstolpe, Ahlberg, Lundberg, Nerman, Landin, Abrahamsson, Folcker, Rasmussen, Palmquist, Ekström, Kuockenhauer, Nilsson, Pettersson, Johnson, Fredin, Molander, Enderberg, Othberg, Vieselgren med fru, Janson.
Via Visby till Stettin: kapten Bysing, hrr Molinari, Prinke, Jaeger, Prioor, Carlsson, Vahlström, Ringholm.

Via Norrköping med Dagmar 12 Aug.: skollärarna Jakobsson, Björkegren, Dahlström, Lythberg med fru, Jakobson, Herlitz, Nordström, Nylén, hrr Sandelius med fru, Sturtzenbecher, Fröhling, Aldeen; fru Lindgren; fröken Fröhling samt 8 däckspassagerare.

Från Kalmar med Visby 12 Aug.: fabr. Hallgren, hrr Bokström, Eriksson, Hultgren, Dahre med fru, Svensson, Stålhandske, Palme; professorskan Nathau, fru Lönnqvist; frökana Gardell, Pettersson, Lund samt 9 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1888
N:r 65.