De lustresande Norrköpingsborna

anlända hit om söndag morgon med Dagmar, och komma efter hvad vi hört, i stort antal. Goodtemplarne här på platsen ha vidtagit anordningar för Norrköpingsbrödernas mottagande och arrangerat åtskilliga festligheter, om hvilka annonser i dagens nummer närmare upplysa. Om söndag afton kl. 7 äger en festlighet rum i Sankt Nikolaus.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.