Från sjön.

(Meddeladt af konsul Björkandar). Skeppet Georg Ludvig, kapten Israeleson, afgick i går från Grimsby till Helsingborg med last af kol.
(Meddeladt af kapten Holst) Brigg Maria, kapten Pedersen, framkom igår till Rochester.
— Ångfartyget Nora, kapten K. B. Tisell, som för 8 dagar sedan lemnade Stockholms hamn, har på utgående från Kalix grundstött utanför hamnen. Bergningsångaren Poseidon har afgått till strandningsstället för att assistera. Nora mäter i drägtighet 2,200 registerton. Fartyget inköptes förliden vår från England af nybildade ångbåtsbolaget Prima i Göteborg. Redare är konsul Adolf Meyer.
Enligt senare underrättelse har Nora kommit flott, men med bottenskador som skola tätas af ångfartyget Poseidon, hvarefter fartyget kommer att afgå till Stockholm för att upphalas å dervarande slip.
— Norska skeppat Finnella lastalt med trä strandade i söndags på Vestra Finngrundet. Bärgnings- och dykeribolagat Neptuns ångfartyg Belos har ankommit från Stockholm till strandningestället för att assistera.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1888
N:r 66.