Genom entreprenadauktion,

som förrättas i Källunge fredagen den 31 innevarande Augusti kl. 10 f. m., kommer till den minstbjudande att öfverlåtas gräfningen af den stora norra kanalen samt en mindre sidokanal hörande till Källunge sockens utdiknings- och vattenafledningeföretag. Vilkoren tillkännagilvas vid auktionstillfället och samlingen sker vid Björlunds gård i nämde socken.
Källunge den 18 Augusti 1888.
DIREKTIONEN.Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.