Ångfartygsbolaget Gotland

beslöt i lördags på extra bolagsstämma att låta Tjelvar fortsätta sina turer på Stettin till seglationsårets slut, äfvensom att fartyget skall försäkras till betingadt pris 2 3/8 procent af värdet (beräknadt till 125 tusen kr.), utgörande alltså premien närmare 3 tusen kronor. I sammanhang härmed upplystes att denna trafik i år lemnat betydligt bättre resultat än ifjor, då första försöket med denna förbindelse gjordes.
Då man kan antaga, att denna ångare i höst skall få goda laster från Stettin och således icke kunna så verksamt som föregående år deltaga i årets spanmålsutförsel, erhöll styrelsen bemyndigande af stämmen att förhyra en lastångare, ifall trängande behof af flere fartyg skulle uppstå.Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.