Auktionsliqvid.

Auktionen, som förättades vid Folhammar ångsågsplats i Ardre socken den 26:te sistlidna Juni för räkning herrar sysslomannen uti Östergarns handelsbolags och handlanden Emil Gerles konkursmassor, år till betalning förfallen den 1:sta instundande September; och uppböres liqvid för densamma hos handlanden Adolf Lutteman på Ljugarn, lördagen den heta September kl. 3 e. m.
Katthammarsvik den 23 Augusti 1888.
Adolf Nordström.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.