Att handlägga ägodelningsmål

inom södra domsagan till och med 5 Septamber har förordnats v. häradshöfding Karl Bergström, med undantag deraf att ordinarie domhafvanden, der så erfordras, har att fortsätta och bringa till slut pågående sammanträde med ägodelningsrätten inom Garda sockens första skifteslag.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.