Badgäster

vid Visby bad- och vattenkuranstalt:
Kapten Hold, fru Engqvist, Visby; fru Appelqvist, Gotland; vagnm. Lindell, Visby ; prostinnan Budin, Gotland; herr Bauer, Stockholm. Summa 407.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.