Från sjön.

Gotlandsskonerten Hilmer, fr. Karlshamn med sleepere, har för tredje gången i år varit inne i Ystad för några dagar sedan.
— Neptunbolagets bergningsångare Belos återkom i onsdags förmiddag efter att ha varit ute för att assistera norska barkskeppet »Finella.» från Tönsberg, som med last af trävaror för några dagar sedan grundstötte på vestra Finngrundet. Rigg, ankare, ketting och diverse inventarier samt däcks- och en del af rumslasten är borgad; hvaremot fartyget är vrak.
— Galeasen Gefion, förd af kapten Elling, sen, stadd på resa från Hamburg till Norrköping med last af lumpor, har då fartyget utan kronolots ombord, ämnade inlöpa Arkövägen, stött på grund vid Gränsö, men blef dock påföljande dag tagen flott af kanonbåten Aslög. Fartyget blef ej läck och fortsatte dagen derpå resan till Norrköping.
— Ångaren Liberta, på resa från Newyork till Stettin, har lidit skeppsbrott vid Nya Skotland. Alla ombord räddades.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.