Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 23 Aug.: öfverstelöjtn. Carlstedt, lektor Höjer med fru och moder, ingeniör Hoffstedt med fru, konsul Stenberg med dotter, grosshandl. Tommander med biträde; fröknarna Halling, Jacobsson, Waltman samt 8 däckspassagerare.
Med Dagmar, 23 Aug.: skollärarna Andersson, Pettersson, Bendelin, hrr Johansson, Persson; fru Hansson; fröknarna Engbom, Gadd, Peyron, Pettersson samt 17 däckspassagerare.
Med Klintehamn 24 Aug.: fabrikör Hallgren, hrr Klein, Genberg, Fogelberg; fröken Cronvall samt 11 däckspassagerare.

Från Stettin med Tjelvarr 23 Aug.: hr Veberg; fröken Åkerstrand.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.