Att min ömt älskade make Arbetaren Jonas Gustaf Pettersson efter en långvarig och tärande sjukdom stilla och fridfullt alltid i Visby söndagen den 26 Augusti 1888 kl. 10,45 e. m. i en ålder af 52 år, 6 månader och 7 dagar; djupt sörjd och saknad af mig och en liten dotter, har jag den sorgliga plikten släkt och vänner tillkännagifva.
Johann Margareta Pettersson, född Vestergren.

Sv. Ps. nr 477 v. 8-9.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.