Borgenärerna i handlanden J. O. Gardells

i Väte konkurs, kallas härigenom att sammanträda i undertecknade bostad vid Specksrum, lördagen den 8 instundande September kl. 11 f. m. för att höras och besluta om underhåll åt gäldenären med flera konkursboet och dess förvaltning rörande angelägenheter.
Visby den 27 Augusti 1888.
HJALMAR SNÖBOHM,
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.