Telefonnätet å Gotland

utvidgas fortfarande. Så blefvo förliden vecka färdiga ledningar till Ala (handl. Joh. Edmark) och Östergarn, båda utgående från Bjerges. Från den i Östergarn (Katthammarsvik) anordnade centralstationen, som förestås af fru K. Westring, utgå ledningar till Katthamra (artisten Herm. Hägg), handl. Herm. Rondahl samt lotsplatsen Kuppen. I går fullbordades ledningar till Butle (hr A. Larsson, Altheime) samt Etelhem (hr J. Ohlsson och L. P. Jacobsson).
Ny förteckning öfver ledningarna förberedes att utkomma med det snaraste.Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.