Ersättning för ståndskog

skall, enligt hvad vid laga skifteslaget nr 2 i Kräklingbo socken af Gotlands norra härad blifvit bestämdt, gäldas:
af kyrkoherden J. L. Ehrenström för 1/2 mt. Prestgården med kr. 1184:68; länsmannen Bernhard Bolin för Tjengvide boställe med 10 öre; Tomar Tomasson för 1/4 mt. Kärrmans med kr. 564,37; Olof Olofsson för 27/64 mt, Kräklings med kr. 541,55; Hulda Pettersson för 129/16384 mt. Kräklings med kr. 10:40; August Otberg för 129/16384 mt. Kräklings med 35 öre; Johan Timström för 1/16 mt. Nygårds med kr. 10:47; Johan Nilsson för 1/16 mt. Nygårds med kr. 7:13; Karl Gardell för 1/32    Nygårds med kr. 11:75; Lars Söderdal för 1/32 Nygårds med kr. 40:63; Karl Lingvall för en från 1/4 mt. Nygårde afsöndrad lägenhet med kr. 1:50 och Jakob Österberg från Hejdeby hemman med kr. 10:25.
Ersättningsbeloppen förfalla till betalning, en tredjedel ett år, en tredjedel två år, och en tredjedel tre år efter tillträder af skiftet.Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1888
N:r 70.