Konungens jagtklubb

sammanträder tisdagen 25 dennes kl. 9 f. m. å stadshotellet härstädes. Rapphönsjagt kommer derefter att anställas å de af klubben arrenderade markerna inom Sanda, Mästerby och Vestergarns socknar.Gotlands Allehanda
Måndagen 3 September 1888
N:r 71.