Såsom sökande

till lediga folkskollärare, klockare- och organistbefattningen i Edshult, Jönköpings län, har anmält sig skolläraren och klockaren O. N. Lindgren i Burs jämte två andra.Gotlands Allehanda
Fredagen 7 September 1888
N:r 72.