Att min ömt älskade make Johan Fredrik Persson lugnt och stilla afled måndagen den 10 September klockan 7 e. m. i en ålder af 62 år, 2 månader och 2 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, och barnbarn samt en åldrig svärmoder varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Smide i Väte den 12 Sept. 1888.
Olivla Persson.

Ps.-b. 482 v. 6.Gotlands Allehanda
Fredagen 14 September 1888
N:r 74.