Auktion vid Träskvälder i Tingstäde.

Genom frivillig auktion låter landtbrukaren E. Grählert, Träskvälder i Tingstäde, onsdagen den 3 Oktober kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja omkring 100 kastar torr och god såväl furu som granved 6 qvarter lång; veden är uppsatt i kastar, dock furfrånskildt gran, och står tätt invid gästgitvaregården i Tingstäde; 50 kastar affallsved vid ångsågen; ett parti prima takspån 30 tum lång, ett mindre parti bräder, omkring 200 skålp. fin och god ull, ett större parti goda kokärter, 200 lisp. godt hvetemjöl, ett parti ost; 4 st. 4 månaders gamla svin samt tvänne 5 veckors gamla grisar.
Vid samma tillfälle försäljes för annan persons räkning ett större parti hellinne bestående af borddukar, servietter, handdukar, lakan samt bättre och sämre fjäderfylda sängkläder m. m.
Kände vederhäftiga köpare lemnas betalingsanstånd till d. 1 Jan. 1889. andra betala kontant eller ställa godkänd säkerhet.
Tingstäde d. 21 Sept. 1888.
efter anmodan.
P. HÖGBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 21 September 1888
N:r 76.