Prisskjutning

hade Stånga gamla skyttegille i går anordnat å Malmen. Skjutningen verkstäldes på 400 fots afstånd mot 22 tums tioringad tafla med 5, 3 och 1 skott.
I företa skjutningen deltogo 24 skyttar. Företa pris (7 kr.) tog L. Ekelund, Sanda, för 34 poäng, andra pris (6 kr.) O. Olsson Etelhem för 32, 3:e pris (5 kr.) V. Ekelund, Sanda, för 32, 4:e pris (4 kr.) N. Hallgren, Fardhen, för 32, 5:te pris (3 kr.) Appelqvist, Burs, för 31, och 6:te pris (2 kr.) O. Ekelund, Sanda, för 27.
Resultatet af andra skjutningen, hvari deltogo 14 skyttar, blef: 1:sta pris (5 kr.) Appelqvist, Burs, för 24 poäng, 2:dra pris (4 kr.) Jacobsson, Etelhem för 22, 3:e pris (3 kr.) Hallgren, Fardhem, för 20, 4:e (1 kr.) O. Ekelund, Sanda, för 20 och 5:te pris (1 kr.) Claasson, Hafdhem, för 20. Tredje skjutningen verkstäldes, som sagdt, med 1 skott, af 13 skyttar. Den utföll sålunda:
1:a pris A. Berglund, Lye, 10 poäng, 2:a pris R. Löfgren, Stånga, 9, 3:e pris A. Ekelund, Sanda, 9, 4:e pris O. Ekelund, 7, 5:te pris V. Ekelund, 7, och 6:te pris L. Ekelund 5.Gotlands Allehanda
Måndagen 24 September 1888
N:r 77.