Väghinder.

En bro å allmänna landsvägen emellan Källgärds i Atlingbo och Nystugu i Hogrän kommer att ombyggas från och med tisdagen 9 och till och med torsdagen 11 nästa Oktober; i anledning hvaraf nämda väg då blir ofarbar. Vägfarande få i stället begagna vägen genom Mästerby och Väte socknar.Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.