Exekutivt

har i dag å landekansliet försålts 11/32 mantal Gute i Bäl, tillhörigt M. J. Guthenbergs konkursbo och saluvärderadt till 10,546 kr. 58 öre. Egendomen inropades af hemmansägaren Lars Gardell Långume i Othem, för 10,600 kronor.
— Likaledes exekutivt såldes 45/2048 mantal af Tomsarfve kronoskattehemman i Hogrän, tillhöriga August Petterssons konkursbo, och saluvärderade till 500 kronor. Fastigheten inropades af hypoteksföreningen för 300 kronor.Gotlands Allehanda
Fredagen 28 September 1888
N:r 78.