Pettersenska kapellet

var just sådana på Rurik bedragna passagerare. Kapellet skulle mämligen afrest härifrån i går till Vestervik. Nu måste resan uppskjutas några dagar, hvadan i afton en familjekonsert gifves å stadshotellet, med mycken musik och god musik, men ingen tobaksrökning! På lördagafton får man återigen röka så mycket man lyster och för sista gången — åtminatone för längre tid lyssna till Pettersenska kapellets toner.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.