Passagerarelista.

Från Stockholm med Dagmar 4 Okt.: agronom Kiblberg, ingenjör Arnell; fru Engström samt 6 däckspassagerare.
Med Klintehamn 5 Okt.: doktor Björkman, kapten Winqvist, handl:na Strömbeck, Bachér, febr. Otter, hrr Bergman, Möller; fröknarna Lundeguist, Lindberg, Lyth.Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.