Borgenärerna uti hemmansägaren C. J. Löfqvists

från Hägvide i Lärbro socken den 3 i denna månad, började konkurs kallas att torsdagen den 6 nästkommande December före kl. XII på dagen inför domhafvanden i Gotlands norra härad å tingsstället Alleqvia mina fordringar bevaka.
Visby den 4 Oktober 1888.
DOMHAFVANDEN.Gotlands Allehanda
Måndagen 8 Oktober 1888
N:r 81.