Auktion vid Nybjers i Hörsne.

Genom offentlig auktion, som fredagen den 26 Oktober från kl. 9 f. m. kommer att förrättas vid Nybjers i Hörsne, låter konkursförvaltningen uti L. P. Lindbys konkursmassa till den högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af guld, silfver, koppar-, tenn-, bleck- och jernsaker, malm, porslin och glas; möbler: en schiffonnier, byrå, skåp, mat- och spelbord, stolar, sängar, vägg- och toalettspeglar, väggklocka, kistor, skrin, en välstol med tillbehör, rännvind, spinnrockar skrubbor, kardor, nystlar, sädesbingar, träkärl af hvarjehanda slag; sängkläder och linne, gardiner, madrasser, golfmattor, spanmålssäckar och hästtäcken; åker- och körredskap, såsom en lastvagn, res-, och flera arbetsvagnar, kälkrack, arbetskälkar, harfvar, vänd- och spetsplogar, mullfösor, kornvält, ved- och foderhäckar, ett tröskverk, en vindmaskin, risslar, selar, svänglar, oxok, jernketingar, yxar, spadar, skyfflar, sigdar, liar och högafflar, sigd- och yxstenar m. m., snickare- och smedjeverktyg; kreatur: ett par oxar, 3 st. kor, en qviga, 4 morlam med ungar, gäss och 10 st. höns; ett parti tort virke af ek, alm, björk, och fur samt ett parti kastved m. m.
Säkre och kände köpare lemnas 3 månaders anstånd med betalningen andre betala genast eller ställe godkänd borgen.
Hörsne den 2 Oktober 1888.
L. P. CHRISTENSSON.
OBS.! Auktionsdagen ändrad till 26 Oktober.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.