Inspektion

förrättades i förgår i folk- och småskolan i När af folkskoleinspektoren kyrkoherde Uddin i Sanda.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.