Från sjön.

Enligt till engelska Lloyd ingången rapport har franska briggea Amaury, på resa från Rouen till Malmö, fredagen 5 d:s sjunkit nära Terschelling utanför holländska kusten. Fartyget, som fördes af kapten Lebouteiller, var destineradt hit med en last af 250 tusen kg gips till Skånska cementaktiebolaget och afgick 21 Sept. från Rouen. Något närmare om olyckan föreligger ännu icke; dock upplyser Lloyds rapport att besättningen räddades af norska barken India och toge sedan ombord på fiskeångaren Diana, som landsatte den i Bremerhafen.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 Oktober 1888
N:r 82.