Lysning

till äktenskap afkunnades i går för andra gången i Mariestad mellan fröken Bertha Sjöcrona, dotter af landshöfding K. A. Sjöcrona och fru Bertha Sjöcrona, född Elliot, samt landtbrukingeniören å Gotland Adolf Roos.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.