Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 13 Okt.: hrr Donner, Rothstein, Vallin, Hedberg, Sandstedt; fru Schwalin.
Med Visby 15 Okt.: redaktör Jeurling, hrr Lindström, Wallér; fruarna Kuylenstjerna, Björkander; fröknarna Sundberg, Petrée, Wallér samt 4 däckspassagerare.
Via Norrköping med Dagmar 14 Okt.: fröknarna Ullman, Johansson samt 1 däckspassagerare.
Med Rurik 14 Okt,: kommendörkapten Ruuth.

Från Stettin via Kalmar med Tjelvar 14 Okt.: löjtnant Mannerhjerta, hrr Dreger, Giljam, Lundin, Martins, Andersson, Ahl, Johansson, Lundin, Gustafsson, Andersson, Pehrson, Nyman, Nilsson, båtsmännen Johansson, Klint, Levander, Sommar, Stille, Ekeby, Trogen, Keyger, Lindgren; fröknarna Andersson, Odin, Johansson, Jonson.Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Oktober 1888
N:r 83.