Att vår älskade son sjömannen Johan Fredrik Abel Stengård, den 4 sistl. Augusti i an ålder af 19 år, 7 mån. och 3 dagar, efter en tärande sjukdom afled utanför Kap Horn under resa från England till Peru, hafva vi härmed den sorgliga plikten slägtingar och vänner tillkännagifva.
Steustu i Levide den 17 Oktober 1888.
Maria och P. Pettersson.

Sv. Ps.-b, 483.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.