Handlanden J. F. Nilssons

borgenärer kallas härigenom till sammankomat å rådhuset här i staden lördagen den 3:dje instundande November kl. 12, för att granska redovisningsräkningen öfvar konkursboets förvaltning och derpå grundade förslaget till utdelning.
Visby den 17 Oktober 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.