Lösen för kronotionde.

På framställning af statskontoret har k. m:t förordnat, att lösen för indragen kronotionde skall till den, som derefter utnämnes till kyrkoherde i något af Källunge, Fole, Vestkinde, Othem, Hejnums, Sanda, Östergarns, Rone, Alfva och Hablingbo pastorat utgå efter det i k. förordningen 23 Juli 1869 bestämda medelvärde.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.