Väghinder.

Onsdagen och torsdagen 24 och 25 innevarande månad kommer dels s. k. Möllgårdebro vid Hörsne kyrka, dels en bro å vägen mellan Bjerges gård och jernvägestationen i Vänge socken att rifvas och omläggas, till följd hvaraf samfärdseln, som förmedlas af dessa broar, blir afbruten.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.