Hemse postkontor

förestås på förordnande till årets slut af fröken Tora Lagergren.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.