Levide pastorat

har förklarat sig nöjdt med det ofullständiga förslaget till besättande af kyrkoherdebefattningen derstädes. Som bekant anmälde sig ingen ny sökande inom utgången af andra ansökningstiden. De två, som sålunda nu komma i fråga, äro komminister O. Olof- och v. pastor N. A. Youngberg.Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Oktober 1888
N:r 84.