Tillkännagifves att tullvaktmästaren Jacob Christian Ronström född den 18 November 1841 stilla afled å Ronehamn den 19 Oktober 1888; sörjd och saknad af efterlemnad enka och 4 barn samt många vänner.

Sv. psalmboken nr 277.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.