Ekiperingshjelp

af 600 kronor har k. m:t tilldelat, bland andra, sergeanterna vid Uplande regemente S. Myhrman, vid Gotlands infanteri T. Öfverberg och vid Svea lifgarde K. G. Drake, hvilka nu aflagt officersexamen.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.