Af kyrkorådet afgifvet
förslag till Utgifts- och Inkomststat för Visby stads- och landsförsamlingar
för år 1889.Gotlands Allehanda
Måndagen 22 Oktober 1888
N:r 85.