Auktion vid Gute i Bäl.

I anseende till upphörande med handeln låter herr Carl Enström, Gute i Bäl, genom öppen och frivillig auktion måndagen den 29 Oktober från kl. 9 f.m, till den högstbjudande slutförsälja hela sitt qvarvarande lager af guld, och silfvet-fickur, mans- och fruntimmers gångkläder af alla slag, jagtgevär, väggar och skodon samt många andra nyttiga saker, hvilka ej här kunna uppräknas.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen i tvänne månader, andra betala genast om så påfordran.
Bäl och Sudergårda den 22 Oktober 1888.
J. P. JOHANSSON.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.