En bro

å vägen mellan Hardöbacke och Gammalgarns sockens kyrka kommer att omläggas måndag, tisdag och onsdag 5, 6 och 7 November, då istället kan begagnas vägen förbi Högstens och Mattsarfve gårdar.
Likaledes komma broar att rifvas och omläggas fredagen 9 November å vägen mellan Gammalgarn och Ardre socknar samt fredagen 9 och lördagen 10 November å vägen mellan Gyle och Gurfiles gårdar i Ala socken.Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.