Skonarten Hilmer

om 64,48 tons drägtighet, hemmahörande i Slite, som varrit i Stockholm under haveri och sedermera kondemnerats, har å offentlig auktion sålts till grosshandlare L. Elliot för 1216 kronor.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87