Skonerten Albion,

tillhörig handlanden H. Högvall, hemma i Storungs och förd af kapten Siltberg, strandade natten till fredagen utanför Hablingbo. Skonaren var barlastad. »Klintehamn», som på fredagsmorgonen afgick härifrån till Klinte, beordrades ut för att assistera, men kunde ej uträtta något. I lördags kom fartyget emellertid flott och fortsatte till Storungs.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87