Bergningsångaren Poseidon

är för närvarande sysselsatt med att söka berga vid Degerhamn på Öland strandade engelske barlastade ångaren Commodore om 700 reg.-ton.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87