Vådaed

aflades i dag inför rådhusrätten af hemmansägaren Olof Bolin, Båtinke i Eskelhem, på grund af en i Juni månad vid Boterarfve i Sanda timad eldsvåda, då en fiskbod uppbrann.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87