Strandning.

Engelska barkskeppet Aquila, kapten Fifths, kommande från Finland, destineradt till England med trälast, har idag strandat i Fårösunds norra gatt. Bergningebolaget Neptuns ångare Neptun är beordrad att afgå till strandningsstället.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87