Från sjön.

(Meddeladt af Grossh. Molander.)
Skeppet »Iris» kapten Hansson, anlände i fredags till Rio de Janeiro från Westervik med trälast.
— Briggen »Svante», kapten Stenberg, afseglade i lördags från Hudiksvall till Newcastle.
— Engelska ångfartyget Amazonas, har i torsdags inkommit till Stockholm, bogseradt af Neptun, för att intagas å dervarande docka och reparera lidna skador.
— Danska skonerten Robert har 23 dennes strandat vid Randrahu-Toffri i Sola-sundet mellan Dagö och Ösel. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hero har varit syrsslsatt med fartygets bergning och har i torsdags lyckats att införa det till Piddrelbugten på Ösel, der skonerten, som är lastad med stäfver och befinner sig i halfkantradt tillstånd, provisoriskt tätas och rätas. Sedan ämnar man införa fartyget till Attel på Ösel. Besättningen har före strandningen antingen öfvergifvit fartyget eller genom brottsjöar spolats öfver bord, ty man känner ingenting om dess öde.
— Enligt till Göteborg i torsdags ingångna meddelanden har engelska ångaren Triumph, som afgick derifrån med last af 2,000 tons gamla banskenor till Genua, i Tynes mynning varit i kollision med ångaren Rivas från Bilbao. Det sist nåmda fartyget måste sattas på land, och Triumph sjönk.
— Förliden torsdag 25 dennes strandade på Össby grund å östra kusten af Öland finska skonerten Sovinto, kapten A. Ridderstad, kommande från Kiel i barlast, destinerad till hemorten Raumo. Fartyget är fullt med vatten och blifver troligen vrak.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87