Passagerarelista.

Från Stockholm med Gotland 27 Okt.: ingenjör Roos med fru, herrar Karl och Nils Broandar, Schröder, Lundgren, Jakobsson, Pherson; fröknarna Stenström, Nygren, Grönstrand, samt 8 däckspassagerare.
Via Norrköping med Dagmar 28 Okt.: hrr Aldén, Hallonberg, Hintze; fru Berg samt 13 däckspassagerare.
Med Visby 29 Okt.: kamrer Romdahl, ingenjör Arnell, hrr Lindström; fru Eriksson samt 8 försalongs- och 8 däckspassagerare.Gotlands Allehanda
Måndagen 29 Oktober 1888
N:r 87