Auktion vid Levide prestgård.

På begäran af kyrkoherden L. Bolins fordringsägare kommer medels offentlig auktion, som förrättas i Levide prestgård torsdagen den 8 nästa November och börjas kl, 10 f. m., då till den högstbjudande försäljes all sterbbuset tillhörig lösegendom, hvaraf endast må nämnas: nysilfver, koppar- och jernsaker, träkärl, en hel mängd möbler, en mekanisk vefmangel. linne och sängkläder, den aflidnes gångkläder, hvaribland en pels, körredskap, hvaribland en lastvagn och 2:ne slädrackar, en samling böcker med hyllor, en qviga af bättre ras; — och mycket annat. — Af mig godkände inropare lemnas anstånd till årets slut, andre betale kontant eller vid anfordran.
Ejsta, 29 Oktober 1888.
JOB. GOTTBERG.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88