Auktion vid Ejmunds i Roma.

Med anledning al utredning i boet efter aflidne hustrun, låter hemmansägaren Th. Nyberg medels offentlig auktion, som förrättas vid Ejmunds i Roma torsdagen den 8:de i denna månad från kl. 10 f. m. försälja åtskillig lösegendom bestående af guld, silfver, koppar, malm, jern- och blecksaker, porslin och glas, möbler: såsom mat- och spelbord, kanapéer, sängar, stolar, en dragkista, väggspeglar, sängkläder och linne; arbetsvagnar, kälkar, klös- och pinnharfvar, en mullfösa, en par- och en enbetssele; diverse snickareverktyg, ett smedstäd, en blåsbälg, ett skrufstäd, två vätstolar, välskedar, spinnrockar, ett par bjellerremmar, en
resfäll, hälften uti en hästsåg m. m., som här icke är uppräknadt. Anstånd med betalningen lemnas kände och godkände köpare fyra månader.
Fole den 1 November 1888.
P. LARSSON, Lilla Fole.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88