Stor Auktion å Sill.

Måndagen den 5, tisdagen den 6 och onsdagen den 7 instundande November, alla dagar från kl. 10 f. m. försäljas genom offentlig auktion å Skeppsbron i Klintehamn med skonerten Salus, kapt. A. Larsen, direkt från Norge inkommen 300 tunnor under sistl. Augusti månad fångad fetsill af utmärktaste beskaffenhet samt af 5 olika märken, 160 tunnor god vårsill af 3 olika märken, samt ett parti mindre saltad torsk af finaste sort, allt i mindre utrop.
Betrodde inropare erhålla anstånd med betnlningen till den 15 nästkommande Januari.
Klintehamn den 30 Okt. 1888.
Aug. Nordstedt.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 November 1888
N:r 88